The OLGA Archive | m | Jan.Mattson

Navigation of archive: Olga

Select the letter referring to the band's name or the artist's last name.


DuVanderDittAnsikte.chopro

Download
{t:Du vänder ditt ansikte}
{st:Christina Lövestam Jan Mattson}
#
Du v[E]änder ditt [F#m7]ansikte t[E]ill mig   [E7]
& l[A]er mot ditt b[H7]arn som som en m[E]or.  [H7]
Ditt [E]ansikte l[F#m7]yser som s[E]olen    [E7]
Det är d[A]etta som g[H7]ör att jag tr[C#m7]or   [F#7]
- att du l[A]er emot mig som en m[E]or.   [H7]

HTML Conversion

Preview