The OLGA Archive | m | misc

Navigation of archive: Olga

Select the letter referring to the band's name or the artist's last name.


DerErEtYndigtLand.chopro

Download
BEGIN { previous = "" }
/{c:/ { print "{c:Chorus}" }
$0 !~ /({c:|{ns})/  { print $0 }
END { print "# Morten Kringelbach"}
BEGIN { previous = "" }
/{c:/ { print "{c:Chorus}" }
$0 !~ (/{c:/|/{ns}/)  { print $0 }
{t:Der Er Et Yndigt Land.}
{st:Adam Oehlenschl\346ger}

Der [C]er et yndigt la[F]nd,
det st\345r med brede b[C]\370ge,
n\346r [G7]salten \370ster[C]strand!
n\346r [G]salt[Am]en [G]\370ster[D]stra[G]nd;
det [G7]bugter sig i b[C]akke, dal,
det h[F]edder g[D7]amle Danm[E]ark
og[A7] det [D]er [G7]Frej[C]as sa[F]l,
og det er [C]fre[G]jas [G7]sa[C]l.

Der sad i fordums tid,
de harniskkl\346dte k\346mper,
udhvilede fra strid;!
udhvilede fra strid;
s\345 drog de frem til fjenders m\351n,
nu hvile deres bene  
bag h\370jens bautasten,
bag h\370jens bautasten.

Det land endnu er sk\370nt,
thi bl\345 sig s\370en b\346lter,
og l\370vet st\345r s\345 gr\370nt!
og l\370vet st\345r s\345 gr\370nt;
og \346dle kvinder, sk\370nne m\370'er
og m\346nd og raske svende
bebo de danskes \370er.
bebo de danskes \370er,

Hil drot og f\346dreland,
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan!
som virker, hvad han kan
Vort  gamle Danmark skal best\345,
s\345 l\346nge b\370gen spejler
sin top i b\370lgen bl\345,  
sin top i b\370lgen  bl\345.

HTML Conversion

Preview