The OLGA Archive | m | misc

Navigation of archive: Olga

Select the letter referring to the band's name or the artist's last name.


JagVillJuVaSomDu.chopro

Download
{t:Jag vill va som du}
{st:Kung Louis sång från Djungelboken}
Jag [Am]kungen är över all här under trädens gröna [E7]höjd
Jag har nått opp till högsta topp men ännu är jag ej [Am]nöjd
Jag vill ju bli en man en mänska och kunna allt ni [E7]kan
Jag vill inte längre apa mig jag vill ju bara va' en [Am]man, [G7]oh

{c:Refräng}
   [C]Ubi doo jag vill ju va som [A7]du
   Jag vill se[D7] ut som du 
   [G7]gå som du, [C]du
   [A7]Det [Dm7]vill [G7]jag [C]nu
   ett djur som [A7]jag
   det [D7]lär sig bra [G7]bli en männi[C]ska

Försök inte lura mig gosse jag inga konster tål
Att känna till hur eld blir till är mina drömmars mål
Din hemlighet vill jag veta Hör nu säg hur det går till
för då blir jag visst en man till sist och det är vad jag vill

{c:Refräng}
   Ubi doo jag vill ju va som du
   Jag vill se ut som du 
   gå som du, du
   Ja det är så
   så kan det gå
   att lära sej å bli en sån som mej
   att lära sej å bli en sån som mej
   att lära sej å bli en sån som mej

HTML Conversion

Preview